Προειδοποίηση

JUser: :_load: Αδυναμία φόρτωσης χρήστη με Α/Α (ID): 261

Σε διαβούλευση το σχέδιο νόμου για την ενεργειακή απόδοση

Στο... παρά πέντε το υπουργείο Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας θέτει σε δημόσια διαβούλευση το σχέδιο νόμου για την ενσωμάτωση στο ελληνικό δίκαιο της οδηγίας 2012/27/ΕΕ για την ενεργειακή απόδοση.

Η Ελλάδα έχει παραπεμφθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης διότι όφειλε να έχει μεταφέρει στο εθνικό δίκαιο τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τη συγκεκριμένη οδηγία ως τις 5 Ιουνίου 2014. Τον Φεβρουάριο του 2015 η Κομισιόν απέστειλε αιτιολογημένη γνώμη στην Ελλάδα ζητώντας να της κοινοποιήσει όλα τα μέτρα μεταφοράς της οδηγίας για την ενεργειακή απόδοση και στις 18 Ιουνίου την παρέπεμψε στο ευρωδικαστήριο με προτεινόμενη ημερήσια χρηματική ποινή ύψους 29.145,60 ευρώ έως ότου η χώρα μας συμμορφωθεί.

Το σχέδιο νόμου, το οποίο θα είναι ανοιχτό σε σχόλια ως την 1η Ιουλίου, καθορίζεται εθνικός ενδεικτικός στόχος ενεργειακής απόδοσης, καθώς επίσης κανόνες, μέτρα και ειδικές δράσεις για την επίτευξη του στόχου και την εξοικονόμηση ενέργειας σε όλους τους τομείς οικονομικής δραστηριότητας.

Ειδικότερα, θεσπίζεται ενδεικτικός εθνικός στόχου ενεργειακής απόδοσης σύμφωνα με τον οποίο η τελική κατανάλωση ενέργειας της χώρας το 2020 δεν θα υπερβαίνει τα 18,4 εκατομμύρια τόνους ισοδύναμου πετρελαίου (ΤΙΠ) τελικής ενέργειας.

Καθορίζεται υποδειγματικός ρόλος κτιρίων που ανήκουν σε δημόσιους φορείς. Όπως προβλέπεται στο άρθρο 6, κάθε χρόνο θα ανακαινίζεται το 3% του συνολικού εμβαδού δαπέδου θερμαινόμενων ή και ψυχομένων κτιρίων που είναι ιδιόκτητα και στεγάζουν υπηρεσίες της κεντρικής δημόσιας διοίκησης, προκειμένου να εκπληρωθούν τουλάχιστον οι ελάχιστες απαιτήσεις ενεργειακής απόδοσης που έχουν τεθεί κατ' εφαρμογή του άρθρου 4 του ν. 4122/2013. Ωστόσο η ανακαίνιση θα προχωρά στον βαθμό που είναι τεχνικά, λειτουργικά και οικονομικά εφικτή.

Επίσης, από την 1η Ιανουαρίου 2017 θεσπίζεται ειδικό καθεστώς επιβολής υποχρέωσης ενεργειακής απόδοσης, με το οποίο θα εξασφαλίζεται ότι οι διανομείς ενέργειας και οι εταιρείες λιανικής πώλησης ενέργειας που λειτουργούν στην ελληνική επικράτεια, θα επιτυγχάνουν έναν σωρευτικό στόχο εξοικονόμησης ενέργειας στην τελική χρήση έως τις 31 Δεκεμβρίου 2020.

Ο στόχος αυτός θα ισοδυναμεί τουλάχιστον με ετήσιες εξοικονομήσεις ενέργειας (από την 1η Ιανουαρίου 2014 ως τις 31 Δεκεμβρίου 2020) ίσες με το 1,5% των κατ' όγκο ετήσιων πωλήσεων ενέργειας στους τελικούς καταναλωτές όλων των διανομέων ενέργειας ή όλων των επιχειρήσεων λιανικής πώλησης ενέργειας, του μέσου όρου των τριών τελευταίων ετών πριν από την 1η Ιανουαρίου 2013.

Σε έξι μήνες το σχέδιο δράσης για την αντιμετώπιση της ενεργειακής φτώχειας

Στο σχέδιο νόμου προβλέπεται ότι με ευθύνη του υπουργού Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας θα εκπονηθεί σχέδιο δράσης για την αντιμετώπιση της ενεργειακής πενίας. Σε αυτό θα αποτυπώνονται οι σχετικές δράσεις που σχετίζονται με την αύξηση της ενεργειακής αποδοτικότητας καθώς και μέτρα κοινωνικής πολιτικής ή τιμολόγησης ενέργειας.

Ο υπουργός θα ορίσει ειδική επιτροπή η οποία θα αποτελείται από εκπροσώπους των αρμόδιων υπουργείων, ανεξάρτητων αρχών, καθώς και δημόσιων ή ιδιωτικών φορέων του ενεργειακού τομέα. Ο χρόνος για την εκπόνηση του εθνικού σχεδίου δράσης για την αντιμετώπιση της ενεργειακής πενίας ορίζεται, το αργότερο, σε έξι μήνες από την ψήφιση του νόμου.

πηγή: www.tovima.gr

Register and Claim Bonus at williamhill.com