Επιδοτούμενο πρόγραμμα για εργαζόμενους του ιδιωτικού κλάδου με επιδότηση 400€!

Συνεχίζονται οι αιτήσεις για το επιδοτούμενο πρόγραμμα εργαζομένων. Το δικαιούνται όλοι οι εργαζόμενοι που είναι στον ιδιωτικό τομέα και ασφάλεια ΙΚΑ.
Δικαιούνται επιδοτούμενο σεμινάριο στους τομείς της ψηφιακής ανάπτυξης και πράσινων δεξιοτήτων, πιστοποίηση στο αντικείμενο σεμινάριο που θα επιλέξουν και επιπλέον επιδότηση 400€.
Aφορά τη νέα δράση του ΔΥΠΑ με τίτλο: «Προγράμματα αναβάθμισης δεξιοτήτων και επανακατάρτισης σε κλάδους υψηλής ζήτησης με έμφαση στις ψηφιακές και πράσινες δεξιότητες».

Είδος προγράμματος: Προγράμματα θεωρητικής κατάρτισης και πιστοποίησης γνώσεων στους τομείς της ψηφιακής ανάπτυξης και πράσινων δεξιοτήτων με τη χρήση επιταγών κατάρτισης (Voucher), σύμφωνα με το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης – NextGenerationEU.

Δικαιούχοι: Εργαζόμενοι του ιδιωτικού κλάδου, απόφοιτοι τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης, ηλικίας 18 ετών και άνω. Ακόμη, η επιλογή των δικαιούχων θα γίνει με σειρά προτεραιότητας υποβολής της αίτησης.

Όσοι έχετε κάνει ήδη αίτηση μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας για να ενταχθείτε σε ένα σεμινάριο

Αριθμός Δικαιούχων: 150.000 εργαζόμενοι.

Διάρκεια προγραμμάτων: 80 ώρες (12 ώρες δια ζώσης, 48 εξ αποστάσεως σύγχρονη διδασκαλία και 20 ώρες elearning ασύγχρονη διδασκαλία) 

Επιδότηση: 400€

Δείτε περισσότερα και δηλώστε συμμετοχή: κλικ εδώ
 
Για να ρωτήσετε για την αίτηση σας καλέστε:
Επικοινωνία:
FUTURE VOICE
Ιωάννινα
Ιωάννινα, Ν. Ζέρβα 42Β
Τηλ: 26510 20777
Άρτα
Περιφερειακή Οδός Άρτας (Δίπλα από την εφορία)
Τηλ: 2681 4000 37 / 2681 100 350
 
Register and Claim Bonus at williamhill.com