Η ΔΕΥΑ Πρέβεζας εκσυγχρονίζει τις Υποδομές Ύδρευσης

Στη δημοπράτηση ενός μεγάλου έργου που αφορά την ανάθεση της μελέτης “Βελτίωση-Εκσυγχρονισμό Υποδομών Ύδρευσης Δ.Ε Πρέβεζας” προχωρά η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης.
Η δράση έχει ενταχθεί στο πρόγραμμα “Αντώνης Τρίτσης”, ενώ ο προϋπολογισμός ανέρχεται σε 922.379,46 € (χωρίς ΦΠΑ).
Καταληκτική ημερομηνία είναι η 29η Απριλίου 2022, ενώ η υπό ανάθεση σύμβαση αφορά στην εκπόνηση των μελετών για την αναβάθμιση και τον εκσυγχρονισμό ορισμένων εκ των βασικότερων υποδομών του δικτύου ύδρευσης Δ.Ε Πρέβεζας.
Ειδικότερα θα μελετηθούν ο εκσυγχρονισμός της κεντρικής δεξαμενής στη Σμυρτούλα με έλεγχο επάρκειας , ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες και λοιπές παρεμβάσεις, η αντικατάσταση του κεντρικού αγωγού του εσωτερικού δικτύου ύδρευσης (από την δεξαμενή της Σμυρτούλας έως το Νεκροταφείο όπου παρουσιάζονται συχνά βλάβες και διαρροές), η τοποθέτηση νέων δεξαμενών ύδρευσης σε Φλάμπουρα, Νικόπολη και Μιχαλίτσι και η αντικατάσταση εσωτερικών δικτύων ύδρευσης για τους οικισμούς Μύτικα, Φλάμπουρα, Μιχαλίτσι και Νικόπολη.
Οι συγκεκριμένες μελέτες περιλαμβάνονται στα μέτρα του Σχεδίου Ασφάλειας Νερού της ΔΕΥΑ Πρέβεζας, ενώ είναι συμβατές και με μέτρα της 1ης Αναθεώρησης Σχεδίου Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών για το Υδατικό Διαμέρισμα Ηπείρου .
Η εκπόνησή τους δε, θα ανοίξει τον δρόμο της αναζήτησης χρηματοδοτήσεων για την υλοποίηση των μεγάλων έργων που θα προκύψουν από το ολοκληρωμένο αυτό πρόγραμμα εκπόνησης μελετών και έρχεται να “απαντήσει” στο πρόβλημα της έλλειψης μελετών οι οποίες αποτελούν και το “κλειδί” για την υποβολή προτάσεων σε διάφορα προγράμματα.
Register and Claim Bonus at williamhill.com