Κήρυξη των απαλλοτριώσεων για το έργο Υδρευσης Νομών Πρέβεζας-Άρτας-Λευκάδας

Δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ η εξουσιοδότηση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών , να προβεί στην κήρυξη των απαλλοτριώσεων μιας σειράς έργων στα οποία συμπεριλαμβάνονται και τα έργα ύδρευσης Νομών Πρέβεζας-Άρτας- Λευκάδας. Πρόκειται για το επόμενο βήμα προς την κατασκευή του μεγάλου αυτού έργου ο προϋπολογισμός του οποίου φτάνει το 1.085.198,64 ευρώ.
Το έργο χωροθετείται στους Νομούς Άρτας, Πρέβεζας, Λευκάδας και Αιτωλοακαρνανίας και έχει ως στόχο την κάλυψη των υδρευτικών αναγκών ενός μεγάλου τμήματος των Νομών Πρεβέζης και Λευκάδας. Η υδροδότηση γίνεται από τις πηγές Αγίου Γεωργίου, οι οποίες εκφορτίζονται εντός της λεκάνης απορροής του π. Λούρου. Το έργο μελετά αγωγούς μεταφοράς νερού ύδρευσης σε αντικατάσταση υφιστάμενων, ανακατασκευή υφιστάμενου έργου υδρομάστευσης, ενίσχυση υφιστάμενων δεξαμενών και αντικατάσταση υφιστάμενου αντλιοστασίου.
Η σύμβαση υπεγράφη τον Απρίλιο του 2014, ενώ έχουν ολοκληρωθεί τόσο η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων όσο και οι υπόλοιπες μελέτες που το συνοδεύουν.
Register and Claim Bonus at williamhill.com