Αγγελίες Προσφοράς και Ζήτησης Εργασίας

ΓΙΑΝΝΕΝΑ: Zητείται υπάλληλος γραφείου, πτυχιούχος ΑΕΙ-ΤΕΙ

Εταιρία Συμβούλων, με υποκατάστημα στα Ιωάννινα, ζητάει Συμβούλους Διαχείρισης και Υλοποίησης Συγχρηματοδοτούμενων Έργων (ΕΣΠΑ, Ευρωπαϊκά Προγράμματα κτλ). Απαραίτητο πτυχίο ΑΕΙ ή ΤΕΙ και ένα έτος προϋπηρεσία στο συγκεκριμένο αντικείμενο. Επιθυμητό προσόν η εμπειρία στην διαχείριση έργων τα οποία έχουν ενταχθεί στην δράση ΕΡΕΥΝΩ - ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ - ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ και γενικότερα σε έργα Ε.Τ.Α.. Παρακαλούμε αποστείλατε βιογραφικό σημείωμα στο e-mail: jobs@stratis.com.gr αναφέροντας τον κωδικό ΣΥΜΒ_21.08_ΗΠ

Register and Claim Bonus at williamhill.com