ΓΙΑΝΝΕΝΑ-Διακοπή υδροδότησης λόγω βλάβης στο Σταυράκι

Διαπιστώθηκε σοβαρή απρόβλεπτη βλάβη στο δίκτυο τροφοδοσίας πλησίον της άνω δεξαμενής Σταυρακίου και διακοπή υδροδότησης στο άνω τμήμα του Σταυρακίου. Λόγω της βλάβης ενδέχεται να εμφανιστεί μείωση πίεσης ή και διακοπή στην υδροδότηση μεγάλου τμήματος του Σταυρακίου.

Ήδη τα συνεργεία του ΣΥΔΛΙ εργάζονται για την αποκατάσταση. Η αποκατάσταση της βλάβης και της υδροδότησης μέχρι να γεμίσουνε τα δίκτυα ενδέχεται να διαρκέσει μέχρι τις μεσημεριανές – απογευματινές ώρες. Ζητούμε συγνώμη για την ταλαιπωρία.

Ο πρόεδρος

Γεώργιος Αρλέτος

Register and Claim Bonus at williamhill.com