Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Δήμος Κόνιτσας: Προμήθεια και εγκατάσταση δύο οικολογικών βυθιζόμενων συστημάτων κάθετης συμπίεσης απορριμμάτων

Με την υπ’ αριθ. 214.3.4/16-06-2021 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Πράσινου Ταμείου, ο Δήμος Κόνιτσας εντάχθηκε στο Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα «Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου», σε συνέχεια των σχετικών προσκλήσεων για την πρόταση με τίτλο «Προμήθεια και εγκατάσταση δύο οικολογικών βυθιζόμενων συστημάτων κάθετης διαβαθμισμένης συμπίεσης απορριμμάτων σε κάδους κοινής χρήσης των ΟΤΑ πλέον εργασίες ηλεκτροδότησης και αποκατάστασης περιβάλλοντος χώρου» συνολικού προϋπολογισμού 205.840,00€.
Η μελέτη συντάχθηκε από τις Υπηρεσίες του Δήμου και η δημοτική αρχή υπέβαλε στις 23/02/2021 ολοκληρωμένη πρόταση, η οποία και αξιολογήθηκε θετικά. Η πρόταση αφορά στην εγκατάσταση δύο βυθιζόμενων κάδων σε κεντρικά – τουριστικά σημεία στην πόλη της Κόνιτσας, αναβαθμίζοντας με τον τρόπο αυτό την περιοχή.
Ο Δήμαρχος εκφράζει τις ευχαριστίες του στον Προϊστάμενο του Οικονομικού και Διοικητικού Τμήματος, καθώς και στους ειδικούς συνεργάτες για την επιτυχή ολοκλήρωση της υποβολής της πρότασης.

Σχετικά Άρθρα