Ακόμα περισσότερα σημεία δωρεάν WiFi στην Άρτα

Ακόμη περισσότερα σημεία για δωρεάν WiFi σε δημόσιους χώρους παρέχει ο Δήμος Αρταίων, μετά την ολοκλήρωση του έργου «Ανάπτυξης Ασύρματων Ευρυζωνικών Δικτύων», στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Πρωτοβουλίας WiFi4EU. Η πρωτοβουλία «WiFi4EU» είναι χρηματοδοτούμενη από την Ευρωπαϊκή Ένωση και αποσκοπεί στην παροχή υψηλής ποιότητας πρόσβασης στο διαδίκτυο για τους πολίτες και τους επισκέπτες όλων των χωρών της ΕΕ, μέσω σημείων δωρεάν ασύρματης διαδικτυακής πρόσβασης (Wi-Fi) σε δημόσιους χώρους. Ο Δήμος Αρταίων κατάφερε να συμπεριληφθεί στους πρώτους Δήμους, που έλαβαν χρηματοδότηση για τη δράση αυτή. Έτσι, επιπλέον των ήδη υπαρχόντων, πλέον δωρεάν πρόσβαση σε WiFi, υπάρχουν σε 7 ακόμη σημεία:

 Στο Νέο Κλειστό Γυμναστήριο Τ9, Κωστακιοί

 Στο Δημοτικό Στάδιο Άρτας

 Στο Αθλητικό Κέντρο Δήμου Αρταίων

 Στα Δημοτικά Γήπεδα Τένις

 Στο Δημαρχείο Άρτας

 Στη Δημοτική Λαϊκή Αγορά Άρτας

 Στην Αίθουσα «Διώνη»

Ο Δήμος Αρταίων συνεχώς επεκτείνει και συντηρεί το δημόσιο και δωρεάν προσβάσιμο δίκτυο WiFi με ιδίους πόρους. Δωρεάν WiFi ο δημότης μπορεί να βρει μεταξύ άλλων, σε κοινόχρηστους χώρους, αθλητικούς χώρους, αγροτικά ιατρεία, πλατείες, δημοτικά κτίρια στην δημοτική λαϊκή αγορά και στο κέντρο της πόλης.

Register and Claim Bonus at williamhill.com