ΓΙΑΝΝΕΝΑ-21 από τα 40 σημερινά κρούσματα, προέρχονται από την δομή προσφύγων του Κατσικά

21 από τα 40 σημερινά κρούσματα, προέρχονται από την δομή προσφύγων του Καττσικά,ο οποίος έχει τεθεί σε καραντίνα από προχθές.Τα υπόλοιπα 19 κρούσματα προέρχονται από τον γενικό πληθυσμό της Π.Ε. Ιωαννίνων.

Register and Claim Bonus at williamhill.com