Σεμινάριo Τεχνικού Aσφαλείας - Επιμόρφωση εργοδοτών και εργαζομένων

 

Σεμινάριo Τεχνικού ασφαλείας - Επιμόρφωση εργοδοτών και εργαζομένων

Απαραίτητο για όλες τις επιχειρήσεις που απασχολούν εργαζόμενους και ανήκουν στη Γ και Β  κατηγορία ( χαμηλή και μεσαία επικινδυνότητα).

      Προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία και η βεβαίωση του σεμιναρίου είναι απαραίτητη για κάθε επιχείρηση.

      Εξ αποστάσεως παρακολούθηση. Δυνατότητα συμμετοχής από όλη την Ελλάδα

      Διάρκεια - Κόστος: 10 ώρες-70 € για επιχειρήσεις Γ κατηγορίας και 35 ώρες- 130 € για επιχειρήσεις Β Κατηγορίας

      Για περισσότερες πληροφορίες: https://bit.ly/3qpX5RC

Πληροφορίες

Ιωάννινα:
 26510 20777
Ναπ. Ζέρβα 42  

Άρτα:
 2681 400037
Περιφερειακή Οδός Άρτας (δίπλα στην εφορία)

www.futurevoice.edu.gr

Register and Claim Bonus at williamhill.com