Προειδοποίηση

JUser: :_load: Αδυναμία φόρτωσης χρήστη με Α/Α (ID): 261

Χρηματοδότηση δράσεων με στόχο την προστασία και διατήρηση της βιοποικιλότητας στον Αμβρακικό

Την απόφαση ένταξης της πράξης «Επενδύσεις για την Προστασία Εθνικά Προστατευομένων Περιοχών που καλύπτονται από το Φορέα Διαχείρισης Αμβρακικού Κόλπου – Λευκάδας» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Ελλάδα 2014-2020» υπέγραψε ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας, Νεκτάριος Φαρμάκης. Ο προϋπολογισμός της πράξης ανέρχεται στις 111.000 ευρώ και αφορά στη χρηματοδότηση δράσεων με στόχο την προστασία και διατήρηση της βιοποικιλότητας των περιοχών ευθύνης του Φορέα Διαχείρισης Αμβρακικού κόλπου-Λευκάδας που εκτείνονται στη Δυτική Ελλάδα.

Συγκεκριμένα οι δράσεις που θα χρηματοδοτηθούν θα στοχεύουν στη βελτίωση του βαθμού διατήρησης προστατευόμενων οικοτόπων και ειδών, ενώ έμφαση έχει δοθεί στην ανάπτυξη δράσεων που αφορούν στη μελέτη/διαχείριση της ανοξικής ζώνης του Αμβρακικού τόσο για την ολοκληρωμένη διαχείριση της προστατευόμενης περιοχής, όσο και για την αποτροπή περαιτέρω υποβάθμισης από τις ανθρώπινες δραστηριότητες. Σύμφωνα με τον Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας Νεκτάριο Φαρμάκη η προστασία του φυσικού σε συνδυασμό με τη βελτίωση του οικιστικού περιβάλλοντος αποτελεί ζητούμενο είναι όχι μόνο γιατί αναβαθμίζει το επίπεδο ζωής των μόνιμων κατοίκων αλλά και γιατί καθιστά κάθε τόπο ελκυστικό και συμβάλλει στην οικονομική του ανάπτυξη.

Register and Claim Bonus at williamhill.com