ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ-“Πράσινο” φως από την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής στην ίδρυση Λαϊκής Αγοράς

Η ίδρυση και η λειτουργία Λαϊκής Αγοράς στην Τ.Κ Πρέβεζας καθώς και η έγκριση κανονισμού λειτουργίας της θα συζητηθούν στο Δημοτικό Συμβούλιο της Δευτέρας. Στην τελευταία συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής εγκρίθηκαν κατά πλειοψηφία και τα δύο θέματα ( ενώ έχουν ήδη προηγηθεί θετικές αποφάσεις της Τ.Κ Πρέβεζας καθώς και της Αστυνομικής Διεύθυνσης).Η Λαϊκή Αγορά θα δημιουργηθεί στην οδό Κίτσου Τζαβέλα (εκεί όπου λειτουργούσε και η αγροτική αγορά) ενώ θα είναι 42 θέσεων με έμφαση στην διάθεση τοπικών προϊόντων.

Register and Claim Bonus at williamhill.com