ΓΙΑΝΝΕΝΑ-Ο Πύργος του Θωμά στο Κάστρο

Μπαίνοντας κανείς στο Κάστρο των Ιωαννίνων από την κεντρική του πύλη και δεξιά στο τείχος βρίσκεται ο «Πύργος του Θωμά». Αποτελεί έναν από τους πλέον γνωστούς και αναγνωρίσιμους πύργους του Κάστρου.

Ο «Πύργος» προβάλλει εσωτερικά του τείχους, του οποίου και αποτελεί μεταγενέστερη προσθήκη. Είναι το καλύτερα διασωζόμενο τμήμα της υστεροβυζαντινής οχύρωσης της καστροπολιτείας των Ιωαννίνων. Στην όψη του διαμορφώνεται ένα μεγάλο τοξωτό άνοιγμα με πλίνθινο τόξο.

Στα αριστερά του σώζονται τα κατάλοιπα πλίνθινης επιγραφής με το όνομα ΘΩMΑC. Έτσι, σύμφωνα με αυτή την επιγραφή θεωρείται ότι το έργο χτίστηκε, είτε από τον Σέρβο Δεσπότη της πόλης (την περίοδο μεταξύ των ετών 1367 έως 1384 μ. Χ.) Θωμά Πρελιούμποβιτς, είτε το Θωμά, εγγονό του Μιχαήλ Αγγέλου του Β’, τον τελευταίο της γενιάς των Αγγέλων – Κομνηνών που δολοφονήθηκε το 1318, από τον ανιψιό του Νικόλαο Ορσίνι.

Register and Claim Bonus at williamhill.com