Προειδοποίηση

JUser: :_load: Αδυναμία φόρτωσης χρήστη με Α/Α (ID): 261

JUser: :_load: Αδυναμία φόρτωσης χρήστη με Α/Α (ID): 263

Αποκάλυψη από τον ΕΣΠΕΛ… Είχε καταγράψει ένα προς ένα τα προβλήματα στο Πάρκο Κουραμπά!

Καταπέλτη αποτελεί η δημόσια απάντηση του ΕΣΠΕΛ, του Εξειδικευμένου Συμβούλου Ποιοτικού Ελέγχου, σχετικά με τα πραγματικά γεγονότα που σχετίζονται με τους ελέγχους στο Πάρκο Κουραμπά.

Ο ΕΣΠΕΛ, ο οποίος πραγματοποιεί ελέγχους στα έργα ΕΣΠΑ και κατά τις δημόσιες τοποθετήσεις των τοπικών φορέων τις προηγούμενες ημέρες, δεν είχε διαπιστώσει προβλήματα στο Πάρκο, αποκαλύπτει ότι διαπίστωσε σε πιστοποιημένα κι εγκατεστημένα όργανα της παιδικής χαράς ελαττώματα και συνέστησε την άμεση αποκατάστασή τους!!!

Αξιοσημείωτο επίσης είναι ότι ο έλεγχος του ΕΣΠΕΛ έγινε αρκετούς μήνες πριν την ολοκλήρωση των εργασιών κι όχι σε όλα τα όργανα, αφού δεν ήταν όλα τοποθετημένα. Ξεκαθαρίζεται δε ότι η τσουλήθρα στην οποία έγινε το ατύχημα, δεν ήταν τοποθετημένη και δεν ελέγχθηκε.

Οι συστάσεις του ΕΣΠΕΛ ήταν σαφείς, παρέπεμπαν σε συγκεκριμένους κανονισμούς και νόμους και με πρόταση άμεσης υλοποίησης. Επίσης ο ΕΣΠΕΛ πρότεινε τον επανέλεγχο του έργου επειδή υπήρχαν ελαττώματα προς αποκατάσταση αλλά και μεγάλο ποσοστό ανεκτέλεστων εργασιών.

Σημειώνεται ότι τον έλεγχο του ΕΣΠΕΛ επικαλέστηκε αρκετές φορές ο Δήμαρχος Ιωαννίνων Θωμάς Μπέγκας, υποστηρίζοντας μάλιστα ότι δεν διαπιστώθηκε κανένα πρόβλημα στην εκτέλεση του έργου.

Ο αρμόδιος φορέας όμως δίνει μία εντελώς διαφορετική εικόνα. Όχι μόνο εντόπισε προβλήματα κι έκανε παρατηρήσεις αλλά υπογράμμισε και την ανάγκη επανελέγχου.

Στην απάντηση μεταξύ των άλλων υπογραμμίζει:

- Κατά την επίσκεψη του ΕΣΠΕΛ, στις 13/5/2014, η τσουλήθρα του οργάνου «σύνθετη κατασκευή» όπου συνέβη το ατύχημα δεν είχε τοποθετηθεί ακόμη όπως προκύπτει και από την φωτογραφική τεκμηρίωση που συνοδεύει την τεχνική αναφορά.

- Ο έλεγχος από τον ΕΣΠΕΛ δεν έγινε σε όλα τα όργανα αφού δεν είχαν τοποθετηθεί όλα και η πρόοδος του φυσικού αντικειμένου ήταν σχετικά μικρή, της τάξης του 25%. Ο πραγματοποιούμενος έλεγχος από τον ΕΣΠΕΛ είναι πάντοτε δειγματοληπτικός πλην όμως καλύπτει όλες τις πτυχές ποιοτικού ελέγχου του έργου σε συστημικό επίπεδο ανάλογη με τη φύση και την πρόοδο εργασιών.

- Μέσω της Τεχνικής Αναφοράς του ΕΣΠΕΛ πραγματοποιούνται συστάσεις προς τη Διευθύνουσα Υπηρεσία για την αντιμετώπιση των ελαττωμάτων που εντοπίζονται. Σημειωτέον ότι ο ΕΣΠΕΛ δεν διενεργεί σε καμία περίπτωση καθήκοντα επιβλέποντος του έργου.

«Είναι ανακριβές ότι ο ΕΣΠΕΛ δεν διαπίστωσε ελαττώματα στα όργανα της παιδικής χαράς. Αντιθέτως κατά τον εν λόγω έλεγχο διαπίστωσε σε πιστοποιημένα κι εγκατεστημένα όργανα της παιδικής χαράς ελαττώματα και συνέστησε την άμεση αποκατάστασή τους υπό τις προυποθέσεις της υποβολής κι έγκρισης της μεθοδολογίας αποκατάστασης και της επιβεβαίωσης αποκατάστασης από τον αρμόδιο φορέα ελέγχου των οργάνων», υπογραμμίζεται στην απάντηση την οποία υπογράφει ο Γενικός Διευθυντής του φορέα Θεόδωρος Παπαιωάννου.

Οι συστάσεις του ΕΣΠΕΛ ήταν σαφείς, παρέπεμπαν σε συγκεκριμένους κανονισμούς και νόμους και με πρόταση άμεσης υλοποίησης. Επίσης ο ΕΣΠΕΛ, τονίζεται, πρότεινε τον επανέλεγχο του έργου επειδή υπήρχαν ελαττώματα προς αποκατάσταση καθώς και μεγάλο ποσοστό ανεκτέλεστων εργασιών.

Κατά την επίσκεψη του ΕΣΠΕΛ, διαπιστώθηκε ότι όργανα της παιδικής χαράς ήταν ήδη πιστοποιημένα από την ΕΒΕΤΑΜ ΑΕ που είναι ο αρμόδιος φορέας για τον έλεγχο και τη βεβαίωση συμμόρφωσης με τις προδιαγραφές και τα ισχύοντα πρότυπα. Λόγω των ελαττωμάτων που διαπίστωσε ο ΕΣΠΕΛ κι έχρηζαν αποκατάστασης, προτάθηκε να γίνει στη συνέχεια νέος έλεγχος από τον αρμόδιο φορέα πιστοποίησης.

Προτάθηκε τέλος από τον ΕΣΠΕΛ να ληφθούν υπόψη από την αρμόδια Επιτροπή Ελέγχου Παιδικών Χαρών όλα τα αναφερόμενα στην τεχνική αναφορά του πριν τη χορήγηση του προβλεπόμενου από τις κείμενες διατάξεις πιστοποιητικού καταλληλότητας.

Από την απάντηση του ΕΣΠΕΛ γίνεται σαφές ότι τα προβλήματα είχαν εντοπιστεί, είχαν περιγραφεί στην τεχνική του έκθεση, ήταν σε γνώση όλων κι έπρεπε να είχαν επιλυθεί. Σημειώνεται δε ότι είναι από τις λίγες φορές που ο εν λόγω φορέας απαντά δημόσια για θέμα που έχει ανακύψει, γεγονός που έχει την αξία του.

πηγή: www.epiruspost.gr

Register and Claim Bonus at williamhill.com