ΓΙΑΝΝΕΝΑ-Αποκατάσταση του Οθωμανικού Λουτρού στο Κάστρο

 

Προχωρά το έργο για την αποκατάσταση και ανάδειξη του Οθωμανικού Λουτρού στο Κάστρο Ιωαννίνων ως επισκέψιμου μνημείου.

Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης της Περιφέρειας Ηπείρου ενέκρινε τη διαδικασία δημοπράτησης του έργου «Μίσθωση ικριωμάτων, αντιστηρίξεων και θολοτύπων» της πράξης «Αποκατάσταση και Ανάδειξη του Οθωμανικού Λουτρού στο Κάστρο Ιωαννίνων σε επισκέψιμο μνημείο», με προϋπολογισμό 372.200 ευρώ και φορέα υλοποίησης την Εφορεία Αρχαιοτήτων Ιωαννίνων

Register and Claim Bonus at williamhill.com