Προειδοποίηση

JUser: :_load: Αδυναμία φόρτωσης χρήστη με Α/Α (ID): 261

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ-Ερευνητικές δραστηριότητες στη Σαγιάδα & στα Σύβοτα Θεσπρωτία

Η ερευνητική ομάδα «Τεχνολογιών Έλεγχου και Προστασίας Περιβάλλοντος» του Εργαστηρίου Αναλυτικής Χημείας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και το Τμήμα Περιβαλλοντικής Χημείας του Ανώτατου Συμβουλίου Επιστημονικής Έρευνας της Βαρκελώνης (IDAEA-CSIC, Barcelona) σε συνεργασία με την Επιχείρηση «Ιχθυοκαλλιέργειες ΣΚΑΛΩΜΑ» Α.Ε. διοργανώνουν:

α) την πρώτη δοκιμαστική εφαρμογή νέων βιο-αισθητήρων για την ανίχνευση τοξικών ενώσεων ιχθυολογικού ενδιαφέροντος στη Σαγιάδα Θεσπρωτίας στις 27 - 28 Απριλίου 2015,
β) ημερίδα με θέμα: "Ανάπτυξη και εφαρμογή βιο-αισθητήρων για τον έλεγχο σε πραγματικό χρόνο βιο-επικίνδυνων και τοξικών χημικών στο θαλάσσιο περιβάλλον" στα Σύβοτα στις 29 Απριλίου 2015.

Οι παραπάνω ερευνητικές δραστηριότητες υλοποιούνται στο πλαίσιο του κοινού ευρωπαϊκού έργου με τίτλο: "OCEAN 2013.1- Real time monitoring of SEA contaminants by an autonomous Lab-on-a-chip biosensor (SEA-ON-A-CHIP)". Στο έργο αυτό που αποτελεί ένα πολυθεματικό ερευνητικό πρόγραμμα συμμετέχουν ερευνητικά εργαστήρια και επιχειρήσεις από ευρωπαϊκές χώρες, όπως Ισπανία, Γαλλία, Ιταλία, Ηνωμένο Βασίλειο, Ελλάδα, Πορτογαλία, Σουηδία, Ρουμανία, Αυστρία και Νορβηγία.

Τα συστήματα έγκαιρης και άμεσης προειδοποίησης για την παρουσία τοξικών και επιβλαβών ουσιών στις εκβολές ποταμών και σε παράκτιες περιοχές είναι καθοριστικής σημασίας για την προστασία των ιχθυοκαλλιεργειών και γενικότερα, την αλιεία. Ο στόχος του έργου "SEA-ON-A-CHIP" είναι η ανάπτυξη μιας ολοκληρωμένης, αυτόνομης και ευέλικτης πλατφόρμας βιο-αισθητήρων μικρού μεγέθους, η οποία στηρίζεται σε μικρο-νανο-ηλεκτρόδια και μικροσύστημα ρευστομηχανικής σε συνδυασμό με ηλεκτροχημικούς αισθητήρες που λειτουργούν σε πραγματικό χρόνο με αντοχή σε συνθήκες θαλασσινού νερού.Το σύστημα αυτό αναπτύσσεται για αξιόπιστες εφαρμογές σε εγκαταστάσεις ιχθυοκαλλιεργειών με στόχο σε πρώτη φάση, τη γρήγορη ανίχνευση οκτώ επιλεγόμενων οργανικών ενώσεων που ανήκουν σε πέντε διαφορετικές χημικές ομάδες με δυσμενείς συνέπειες στα εκτρεφόμενα ειδή ιχθύων.

Οι ενώσεις-στόχοι είναι τοξικές, βιοσυσσωρεύονται και λειτουργούν ως ορμονικοί διαταράκτες και κατά συνέπεια, επιδρούν αρνητικά στο περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία (αντιβιοτικά και φυτοφάρμακα).Στην πρώτη φάση του έργου έχουν αναπτυχθεί δύο συστήματα για τη δοκιμαστική εφαρμογή και την πειραματική λειτουργία διάρκειας ενός μηνός με αναλύσεις ανά ώρα. Αυτή η πρώτη δοκιμή θα εφαρμοστεί στις εγκαταστάσεις της Επιχείρησης «Ιχθυοκαλλιέργειες ΣΚΑΛΩΜΑ» Α.Ε. στη Σαγιάδα. Στόχος της αναπτυσσόμενης τεχνολογίας είναι να βοηθήσει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις των ιχθυοκαλλιεργειών, οι οποίες αποτελούν έναν σημαντικό παραγωγικό και εξαγωγικό κλάδο της χώρας μας, να αντιμετωπίζουν έγκαιρα προβλήματα από φαινόμενα μεταφοράς ρυπαντικών φορτίων τοξικών ουσιών στη θάλασσα. Βασική επιδίωξη αποτελεί η προώθηση των προϊόντων της έρευνας στη διεθνή αγορά με τη συνεργασία παρασκευαστικών και εμπορικών επιχειρήσεων.

πηγή: epirusgate.blogspot.gr

Register and Claim Bonus at williamhill.com