Προειδοποίηση

JUser: :_load: Αδυναμία φόρτωσης χρήστη με Α/Α (ID): 261

Το Υπουργείο Εσωτερικών αδειάζει το Δήμο… Καμία πιστοποίηση στο Πάρκο λόγω προβλημάτων

Λίγες ώρες μετά τις δηλώσεις του δημάρχου Ιωαννίνων για το Πάρκο Κουραμπά και τη διαδικασία πιστοποίησης, το Υπουργείο Εσωτερικών αλλάζει τα δεδομένα αδειάζοντας ουσιαστικά το Δήμο.

Με την επίσημη ανακοίνωση του Υπουργείου ενισχύεται η άποψη που κατέθεσε η Επιτροπή Ελέγχου της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, ότι υπήρξαν προβλήματα στην παιδική χαρά.

Σημειώνεται ότι το μεσημέρι η Επιτροπή έκανε εκ νέου αυτοψία στο χώρο καταγράφοντας αναλυτικά τα προβλήματα τόσο στα παιχνίδια, όσο και τους διαδρόμους και τα υπόλοιπα υλικά.

Ο Δήμαρχος Ιωαννίνων Θωμάς Μπέγκας ισχυρίστηκε στη διάρκεια συνέντευξης τύπου ότι «οι έλεγχοι δεν ανέδειξαν κάποιο πρόβλημα ποιότητας. Έχει γνωστοποιηθεί εγγράφως στο Δήμο ότι το Υπουργείο Εσωτερικών εξέδωσε το ειδικό σήμα πιστοποίησης, αλλά για τυπικούς λόγους δεν έχει κοινοποιηθεί ακόμη στην υπηρεσία».

Το Υπουργείο Εσωτερικών ωστόσο, σε επίσημη ανακοίνωσή του λέει κάτι εντελώς διαφορετικό. Ότι ουδέποτε δόθηκε πιστοποίηση καθώς εντοπίστηκαν προβλήματα σε ένα από τα όργανα του πάρκου.

Δυστυχώς η υπόθεση περιπλέκεται ακόμη περισσότερο, αφού είναι αδύνατο Δήμος και Υπουργείο να λένε και οι δύο αλήθεια.

Το επίμαχο απόσπασμα από τη συνέντευξη του Δημάρχου

«...Η παιδική χαρά είναι έργο που κατασκευάστηκε με πόρους του ΕΣΠΑ σύμφωνα με όλες τις προδιαγραφές ποιότητας που προβλέπουν οι νόμοι και οι διατάξεις που διέπουν όχι μόνο το ΕΣΠΑ αλλά και την ελληνική νομοθεσία για την πιστοποίηση των παιδικών χαρών.
Όλα τα όργανα που έχουν τοποθετηθεί έχουν την πιστοποίηση από όλους τους αρμόδιους φορείς, οι οποίοι είναι φορείς ανεξάρτητοι από το Δήμο Ιωαννιτών. Συγκεκριμένα:
-τα όργανα έχουν την πιστοποίηση του κατασκευαστή την οποία έχει προσκομίσει ο ανάδοχος στο Δήμο
-έχει γίνει ο έλεγχος από την αρμόδια Επιτροπή Ελέγχου Παιδικών Χαρών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης που ορίζει το Υπουργείο
-έχει γίνει ο έλεγχος από την ΕΒΕΤΑΜ που είναι διαπιστευμένος ιδιωτικός φορέας
-έχει ελεγχθεί από τον ΕΣΠΕΛ (ως έργο ΕΣΠΑ)
Τονίζουμε ότι η διαδικασία του ελέγχου και της πιστοποίησης δεν είναι εσωτερική υπηρεσιακή διαδικασία του Δήμου, αλλά γίνεται από φορείς και όργανα ανεξάρτητα του εκάστοτε Δήμου.
Οι έλεγχοι δεν ανέδειξαν κάποιο πρόβλημα ποιότητας. Έχει γνωστοποιηθεί εγγράφως στο Δήμο ότι το Υπουργείο Εσωτερικών εξέδωσε το ειδικό σήμα πιστοποίησης, αλλά για τυπικούς λόγους δεν έχει κοινοποιηθεί ακόμη στην υπηρεσία».

Η ανακοίνωση του Υπουργείου Εσωτερικών

Σχετικά με το πρόσφατο ατύχημα που έλαβε χώρα σε παιδική χαρά του Δήμου Ιωαννιτών, το Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης διευκρινίζει τα εξής :

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, οι παιδικές χαρές οφείλουν να λάβουν ειδική πιστοποίηση, η οποία χορηγείται από το Υπουργείο Εσωτερικών κατόπιν τριπλού ελέγχου: πρώτον, της Τεχνικής Υπηρεσίας του οικείου Δήμου, δεύτερον, ενός εκ των διαπιστευμένων προς τη διενέργεια ελέγχων φορέων από το Εθνικό Συμβούλιο Διαπίστευσης και, τρίτον, της τριμελούς Επιτροπής Ελέγχου Παιδικών Χαρών της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης. Όσες δε παιδικές χαρές δεν διαθέτουν την αντίστοιχη πιστοποίηση πρέπει να σφραγιστούν.

Ειδικότερα δε, σε σχέση με την παιδική χαρά του Δήμου Ιωαννιτών, στην οποία έλαβε χώρα το πρόσφατο ατύχημα, πρέπει να σημειωθεί ότι αυτή δεν διαθέτει την απαιτούμενη κατά τα ανωτέρω πιστοποίηση, λόγω προβλήματος που διαπιστώθηκε σε ένα από τα όργανα αυτής και σύμφωνα με την αλληλογραφία του Υπουργείου με την αρμόδια Αποκεντρωμένη Διοίκηση.

Τέλος, σημειώνεται ότι η πολιτική ηγεσία και οι αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου παρακολουθούν στενά το ζήτημα της ασφάλειας στις παιδικές χαρές, με πλήρη επίγνωση της κοινωνικής κρισιμότητας του θέματος. Στο πλαίσιο δε αυτό το Υπουργείο έχει θέσει σε λειτουργία ειδική ηλεκτρονική πλατφόρμα επικοινωνίας (forum) για την υποβοήθηση των ΟΤΑ και των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, με την παροχή οδηγιών και πληροφοριών σχετικά με τις παιδικές χαρές και, επίσης, με πρόσφατο έγγραφό του προς όλες τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις της χώρας έχει ζητήσει ενημέρωση σχετικά με την πορεία του έργου των Επιτροπών Ελέγχου Παιδικών Χαρών, με στόχο τον έγκαιρο και ουσιαστικό έλεγχο και πιστοποίηση όλων των αντίστοιχων υποδομών και την προστασία της παιδικής ηλικίας.

πηγή: www.epiruspost.gr

Register and Claim Bonus at williamhill.com