Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Εν αναμονή Nέου Voucher για ανέργους ηλικίας 30-49 ετών σε κλάδους αιχμής

Άμεσα αναμένεται η προκήρυξη προγράμματος voucher για 10.000 ανέργους με τίτλο: «Συμβουλευτική, Υποστήριξη, Κατάρτιση, Πιστοποίηση και Προώθηση στην Απασχόληση Ανέργων ηλικίας 30 – 49 ετών σε δεξιότητες κλάδων αιχμής»

Έναρξη προγράμματος: Αναμένεται άμεσα η προκήρυξη

Τι περιλαμβάνει:

  •  Επαγγελματική συμβουλευτική
  • Κατάρτιση διάρκειας 120-200 ωρών και απόκτηση ανάλογης πιστοποίησης
  •   Εργασιακή εμπειρία 400-480 ωρών

Η συνολική διάρκεια του προγράμματος είναι 600 ώρες.

Σε ποιους απευθύνεται: Σε όλους τους ανέργους ηλικίας 30-49 ετών που επιθυμούν να καταρτιστούν σε θεωρητικό αλλά και πρακτικό επίπεδο σε κλάδους όπως:

  • Μεταποίηση και Κατασκευές
  •  Κοινωνική Φροντίδα
  • Τουρισμός και Επισιτισμός

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε όπως επικοινωνήσετε:

Ιωάννινα:
 26510 20777
Ναπ. Ζέρβα 42  

Άρτα:
 2681 400037
Περιφερειακή Οδός Άρτας (δίπλα στην εφορία)

www.futurevoice.edu.gr

Σχετικά Άρθρα