Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Δήλωση συμμετοχής στα προγράμματα κατάρτισης για το πρόγραμμα της Κοινωφελούς εργασίας

Όσοι είστε δικαιούχοι στα ΚΟΙΝΩΦΕΛΗ δηλώστε έγκαιρα τη συμμετοχή σας στο κέντρο μας διότι η κατάρτιση είναι υποχρεωτική και οι θέσεις περιορισμένες.
Ενημερωθείτε και για τα σεμινάρια που είναι διαθέσιμα.
Ιωάννινα 
τηλ 2651020777 Ν. Ζέρβα 42 Future Voice
Άρτα
τηλ 2681400037 Περιφερειακή Οδός Άρτας - Άρτα