ΓΙΑΝΝΕΝΑ - Η δημοσκόπηση για το δήμο Ιωαννιτών που δεν δημοσιοποιήθηκε ποτέ

Διενεργήθηκε τον προηγούμενο μήνα όμως τα...αποτελέμσατά της δεν ικανοποίησαν τον εντολέα!


Το διήμερο 15-16 Μαρτίου 2019 διενεργήθηκε στο δήμο Ιωαννιτών τηλεφωνική δημοσκόπηση από έγκριτη εταιρεία δημοσκοπήσεων της Αθήνας (σ.σ. το όνομά της μας είναι γνωστό) προκειμένου να διερευνηθούν οι τάσεις και οι προτιμήσεις του εκλογικού σώματος αναφορικά με τις δημοτικές εκλογές στο δήμο Ιωαννιτών. Φυσικά, ως είθισται η...
εταιρεία ποτέ δεν αποκαλύπτει τον εντολέα της και πολύ περισσότερο τα πορίσματα της δημοσκόπησης που διενεργεί. Όμως τόσο τα ερωτήματα που τέθηκαν στους πολίτες όσο και η αρχιτεκτονική δομή των ερωτήσεων, «φωτογράφιζαν» ως πιθανό εντολέα συγκεκριμένο υποψήφιο δήμαρχο στο δήμο Ιωαννιτών. Όπως συμβαίνει πάντα σε αυτές τις περιπτώσεις, μετά από λίγες ημέρες τα πορίσματα της δημοσκόπησης μαζί με τους ειδικούς πίνακες των επιμέρους αναλύσεων παραδίδονται στον εντολέα ο οποίος και θα πρέπει να τα διαχειριστεί στο εσωτερικό της παράταξής του αλλά και να τα προβάλει στην κοινωνία. Στη συγκεκριμένη περίπτωση όμως ουδέποτε η προαναφερόμενη δημοσκόπηση δεν είδε το φως της δημοσιότητας. Οι πληροφορίες λένε ότι τα πορίσματά της ήταν κόλαφος για τον εντολέα  και εφόσον δεν τον ικανοποίησαν εκλογικά, το επιτελείο του έκρινε σκόπιμο να μη τη δημοσιοποιήσουν!
Register and Claim Bonus at williamhill.com