ΚΟΝΙΤΣΑ- Επισκευή φράγματος Βοϊδομάτη αρδευτικού έργου Κλειδωνιάς

Με απόφασή της η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας ενέκρινε τη δημοπράτηση έργουγια την «Επισκευή...
φράγματος Βοϊδομάτη αρδευτικού έργου Κλειδωνιάς», προϋπολογισμού 30.000,00 €.
Register and Claim Bonus at williamhill.com