Έναρξη πανελληνίων εξετάσεων στις 6 Ιουνίου

Από τα ΕΠΑΛ (Επαγγελματικά Λύκεια) ανοίγει στις 6 Ιουνίου η αυλαία των πανελλήνιων εξετάσεων για εισαγωγή των αποφοίτων σε ΑΕΙ και ΤΕΙ, ενώ μια μέρα μετά ξεκινούν οι εξετάσεις για τα Γενικά Λύκεια.Πρώτο μάθημα και στις δυο περιπτώσεις είναι τα Νέα Ελληνικά με τους υποψηφίους να προσέρχονται έως τις 8 το πρωί και τις...

εξετάσεις να αρχίζουν στις 8:30.Η διάρκεια εξέτασης κάθε μαθήματος είναι τρεις ώρες, εκτός από το μάθημα ειδικότητας που αφορά αρχιτεκτονικό σχέδιο, για το οποίο η διάρκεια εξέτασης είναι τέσσερις ώρες.

Register and Claim Bonus at williamhill.com