ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΦΙΛΙΑΤΩΝ- Προκηρύχθηκε διεθνής διαγωνισμός για την προμήθεια νέου αξονικού τομογράφου

 

Προκηρύχθηκε από το Νοσοκομείο Φιλιατών διεθνής διαγωνισμός για την προμήθεια νέου αξονικού τομογράφου 16+ τομών (ΑΔΑ: 61ΞΨ46904Α-8ΤΘ ). Η προμήθεια του αξονικού εγκρίθηκε πρόσφατα από το Υπουργείο Υγείας στα πλαίσια του συμβιβασμού του Ελληνικού Δημοσίου με την Siemens και το κόστος ...
προμήθειας του θα καλυφθεί πλήρως από τα οριζόμενα στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ 164 27/8/2012 ) Ο νέος αξονικός τομογράφος 16 τομών έχει τη δυνατότητα εκτέλεσης των εξετάσεων σε ολόκληρο το σώμα, με πολύ σύντομο χρόνο εξέτασης και με υψηλή διαγνωστική ακρίβεια. Επιπλέον έχει τη δυνατότητα ανασύνθεσης εικόνων σε όλα τα επίπεδα καθώς και την δυνατότητα τρισδιάστατων απεικονίσεων. Ελαχιστοποιεί τον χρόνο εξέτασης και αναβαθμίζει το επίπεδο της απεικονιστικής διάγνωσης Επιπροσθέτως, μειώνει τη δόση ακτινοβολίας, που λαμβάνει ο εξεταζόμενος, χωρίς να επηρεάζεται η ποιότητα της απεικόνισης. Εκτιμάται ότι η προμήθεια και η εγκατάσταση του θα ολοκληρωθούν εντός χρονικού διαστήματος 6 μηνών .Ο υφιστάμενος αξονικός τομογράφος θα μεταφερθεί για χρήση στο ΤΕΠ του ΓΝ Φιλιατών στην Ηγουμενίτσα. Με τον νέο αξονικό τομογράφο θα αναβαθμιστούν περαιτέρω οι παρεχόμενες υπηρεσίες του Νοσοκομείου Φιλιατών .
Την ανακοίνωση κάνει ο ίδιος ο διοικητής Σπύρος Δερδεμέζης.

Register and Claim Bonus at williamhill.com