Προειδοποίηση

JUser: :_load: Αδυναμία φόρτωσης χρήστη με Α/Α (ID): 261

Ήπειρος:«Πράσινα σημεία» σε κάθε δήμο

Μια καινοτομία στη διαχείριση των απορριμμάτων από την Περιφέρεια Ηπείρου

Την αναθεώρηση του Περιφερειακού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων για ολόκληρη την Περιφέρεια Ηπείρου με ορίζοντα το 2020 ξεκίνησε η Περιφερειακή Αρχή με την επιτροπή διαβούλευσης να συνεδριάζει την Τρίτη 24 Φεβρουαρίου προκείμενου να καταλήξει στο τελικό σχέδιο.

Μια καινοτομία που εισάγει το Περιφερειακός Σχεδιασμός είναι τα Πράσινα Σημεία.

Μια ιδέα πολλαπλά συμφέρουσα, τόσο οικολογικά όσο και οικονομικά, για τη διαχείριση των απορριμμάτων και την οργανωμένη ανακύκλωση. Το Πράσινο Σημείο είναι ένας χώρος, όπου ο κάθε πολίτης θα μπορούσε να μεταφέρει διάφορα ογκώδη υλικά, προς επαναχρησιμοποίηση ή ανακύκλωση. Έπιπλα, μεταλλικά αντικείμενα, ρούχα, σκεπάσματα ή χαλιά, παιδικά παιχνίδια, ένα χαλασμένο ποδήλατο, σπασμένες κρεμάστρες, σκληρά πλαστικά που δεν είναι συσκευασίες (π.χ. μια σπασμένη λεκάνη), είναι ορισμένα από τα είδη που θα μπορούσαν να συγκεντρωθούν. Στο Πράσινο Σημείο, που θα είναι ένας δημοτικός χώρος, θα μπορούσε να γίνεται και συγκέντρωση ανάλογων υλικών από τις υπηρεσίες του δήμου, με σκοπό να μοιραστούν μετά στα διάφορα ρεύματα ανακύκλωσης.

Παρόλα αυτά, κανένα Πράσινο Σημείο δεν έχει δημιουργηθεί στην Ελλάδα, κανένας δήμος, ούτε από τους μεγαλύτερους και πιο εύρωστους, έχει πάρει ανάλογες πρωτοβουλίες. Παρότι αποτελεί μια πρακτική, που στην υπόλοιπη Ευρώπη αποτελεί κοινό τόπο στις περισσότερες χώρες.

Πράσινα Σημεία βέβαια προβλέπει και ο Περιφερειακός Σχεδιασμός της Ηπείρου. Μάλιστα προβλέπει 1 τουλάχιστον Σημείο Συλλογής ανά Δημοτική Ενότητα, 1 Τοπικό Πράσινο Σημείο ανά Δήμο (σύνολο 18) και 1 Πράσινο Σημείο Κεντρικής Διανομής ανά Π.Ε. (σύνολο 4).

Για τα Σημεία Συλλογής μάλιστα δε χρειάζεται καν περιβαλλοντική αδειοδότηση και το μόνο που απαιτείται είναι ένα οικόπεδο από 20 ως 200 τ.μ. το οποίο να είναι εύκολα προσβάσιμο από τους πολίτες.

Για τα τοπικά Πράσινα Σημεία ο χώρος των οικοπέδων πρέπει να είναι από 500 -5.000 τ.μ. και μπορεί να χωροθετηθεί στο ίδιο οικόπεδο με τους ΣΜΑ των αστικών αποβλήτων. Στην περίπτωση αυτή, θα πρέπει να προβλέπεται ξεχωριστή είσοδος για την πρόσβαση των πολιτών. Να έχει άμεση οδική πρόσβαση προς το Πράσινο Σημείο Κεντρικής Διανομής και να είναι πλησίον σε πρωτεύον ή δευτερεύον επαρχιακό οδικό δίκτυο. Εδώ όμως χρειάζεται απαραίτητα περιβαλλοντική αδειοδότηση όπως άλλωστε και για τα Πράσινα Σημεία Κεντρικής Διανομής σε κάθε Περιφερειακή Ενότητα για τα οποία χρειάζεται μια έκταση οικοπέδου 5.000-10.000τ.μ.

Αξίζει να υπογραμμιστεί ότι ειδικά στη σημερινή περίοδο της κρίσης, τα Πράσινα Σημεία θα μπορούσαν να εξελιχθούν και σε κέντρα επιδιόρθωσης - επαναχρησιμοποίησης, προσφέροντας και ορισμένες θέσεις εργασίας, αλλά και φτηνά αντικείμενα, μειώνοντας ταυτόχρονα τον όγκο των σκουπιδιών. Ένα χαλασμένο ποδήλατο ή ένα σπασμένο έπιπλο θα μπορούσαν να επιδιορθωθούν και να μεταπωληθούν στη συνέχεια σε χαμηλή τιμή, καλύπτοντας πραγματικές ανάγκες.

Άλλες προβλέψεις

Πέρα όμως από τα πράσινα σημεία ο Περιφερειακός Σχεδιασμός προβλέπει κι άλλες δράσεις διαχείρισης των απορριμμάτων.

Με βάση τη μελέτη που έχει γίνει από τις αρμόδιες υπηρεσίες της Περιφέρειας γίνεται σαφές ότι προωθείται η λογική «ο ρυπαίνων πληρώνει», μέσα από διαδικασίες πρόληψης της δημιουργίας αποβλήτων, διαλογής ανακυκλώσιμων υλικών (χαρτί, μέταλλο, πλαστικό και γυαλί) στην πηγή, με στόχο ανακύκλωσης 50%, διαλογής στην πηγή υπολειμμάτων τροφών (βιολογικών αποβλήτων) και καθιέρωσης ειδικού τέλους ταφής για το σύνολο των μη επεξεργασμένων βιοαποδομήσιμων και αδρανών αποβλήτων που θα οδηγούνται σε Χ.Υ.Τ.Α.

Συνοπτικά οι σημαντικότερες δράσεις που προτείνονται στο σχέδιο αναθεώρησης είναι οι εξής:

- Με το νέο ΠΕΣΔΑ προβλέπεται η δημιουργία ενός πυκνού δικτύου Πράσινων Σημείων για την ενίσχυση της διαλογής στην πηγή από τους πολίτες για όλα σχεδόν τα ρεύματα αποβλήτων.

Με το δίκτυο αυτό, σε συνδυασμό με τα υφιστάμενα συστήματα διαλογής στην πηγή (μπλε

κάδοι για τα απόβλητα συσκευασιών, ηλεκτρικό & ηλεκτρονικό εξοπλισμό, μπαταρίες, κλπ.)

θα επιτευχθούν οι στόχοι ανακύκλωσης.

- Προβλέπονται μονάδες κομποστοποίησης για κάθε Περιφερειακή Ενότητα οι οποίες θα

διαχειρίζονται αποκλειστικά βιοαπόβλητα μετά από διαλογή στην πηγή.

- Για τα απόβλητα Κατασκευών και Κατεδαφίσεων και για την επίτευξη των στόχων, προβλέπεται άμεσα η δημιουργία 4 Μονάδων Ανάκτησης για κάθε μία Π.Ε. και ένας ΧΥΤ αδρανών καθώς και η εφαρμογή της διευρυμένης ευθύνης του παραγωγού μέσω της δημιουργίας Συστήματος Εναλλακτικής Διαχείρισης.

- Προβλέπονται μονάδες αξιοποίησης της ιλύος που παράγεται από τις μεγάλες ΕΕΛ της Περιφέρειας και μονάδες επεξεργασίας της κόπρου από κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις, λαμβάνοντας υπόψη ότι η διαχείρισή της αποτελεί μείζον πρόβλημα στην περιοχή. Τα έργα αυτά θα μπορούν να υλοποιηθούν από δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς.

- Προβλέπονται δράσεις συνεπεξεργασίας των βιομηχανικών αποβλήτων στο πλαίσιο δημιουργίας των νέων υποδομών διαχείρισης για τα ΑΣΑ, τα ΖΥΠ και τα Γεωργικά Απόβλητα.

- Προβλέπεται, επίσης, Σχέδιο Πρόληψης Δημιουργίας Αποβλήτων με στοχευμένες δράσεις για

τους πολίτες, τις επιχειρήσεις και άλλους φορείς.

Τι προβλέπει ο σχεδιασμός για τους ΧΥΤΑ

Μεταξύ άλλων ο Περιφερειακός Σχεδιασμός έχει προβλέψεις και για τη λειτουργία των ΧΥΤΑ που υπάρχουν στην Ήπειρο. Απ' αυτόν προκύπτει ότι ο ΧΥΤΑ της Κορύτιανης είναι ήδη κορεσμένος, εξού και τα απορρίμματα πηγαίνουν πια σε αυτόν του Καραβανουαρίου, κι αφού δεν προβλέπεται η επέκτασή του θα μείνει ως έχει. Σε ότι αφορά τους υπόλοιπους προβλέπεται για όλους η επέκτασή τους. Για τον ΧΥΤΑ στο Ελληνικό και το Καρβουνάρι προβλέπεται ότι θα κορρεστούν το 2023, ενώ γι' αυτόν της Βλαχέρνας ότι άμεσα δεν θα μπορεί να δεχτεί επιπλέον φόρτο. Γι' αυτό άλλωστε έχει ήδη ξεκινήσει η φάση της επέκτασης.

πηγή: www.neoiagones.gr

Register and Claim Bonus at williamhill.com