Προειδοποίηση

JUser: :_load: Αδυναμία φόρτωσης χρήστη με Α/Α (ID): 261

ΕΦΚΑ: Πώς θα πληρωθούν οι εισφορές - χαράτσια

Καθορίστηκαν οι διαδικασίες είσπραξης των ασφαλιστικών εισφορών ελεύθερων επαγγελματιών, αυτοαπασχολούμενων και αγροτών όπως προβλέπεται σε σχετική εγκύκλιο του ΕΦΚΑ. Το σύστημα λειτουργεί με προβλήματα και πολλά είναι τα αναπάντητα ερωτήματα ειδικά με τα «μπλοκάκια».

Υποχρέωση καταβολής ασφαλιστικών εισφορών ΕΦΚΑ (Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης) έχουν όλοι οι εργαζόμενοι στον ιδιωτικό τομέα με ενεργό Δελτίο Παροχής Υπηρεσιών (ΔΠΥ - μπλοκάκι) από 01/01/2017 και μετά. Οσοι το έχουν κλείσει δεν θα βρεθούν μπροστά στη δυσάρεστη έκπληξη καταβολής εισφορών. Ολοι οι ασφαλισμένοι θα καταβάλουν εισφορές με βάση το καθαρό φορολογητέο εισόδημα του 2015. Ερωτηματικό υπάρχει για το ποιους θα επιβαρύνουν, τους εργοδότες ή τους εργαζομένους, οι εισφορές για ασφαλισμένους με έως δύο αντισυμβαλλομένους. Οι εργαζόμενοι θα πρέπει να δηλώσουν στο ΔΠΥ Ιανουαρίου ότι έχουν σχέση εξαρτημένης εργασίας για να καταβάλουν το 6,67% των εισφορών στον κλάδο σύνταξης για να μεταφέρουν το υπόλοιπο 13,33% στους εργοδότες. Εάν οι τελευταίοι δεν δεχτούν τη συγκεκριμένη επιβάρυνση, τότε τον τελικό λόγο θα έχουν οι αρμόδιες υπηρεσίες ΕΦΚΑ που θα αποφανθούν ποιοι θα επιβαρυνθούν από τις εισφορές. Εως τότε το 20% θα επιβαρύνει στο σύνολό του τον ασφαλισμένο.

Οπως τονίζεται στην εγκύκλιο, η κοινοποίηση των ασφαλιστικών εισφορών θα πραγματοποιείται:
* Με ειδοποιητήριο πληρωμής ασφαλιστικών εισφορών.
* Μέσω των ηλεκτρονικών υπηρεσιών του ΕΦΚΑ στην ιστοσελίδα www.efka.gov.gr

1. Με ειδοποιητήριο πληρωμής ασφαλιστικών εισφορών. Σε συνεργασία με την ΗΔΙΚΑ θα αποστέλλεται σε έντυπη μορφή μέσω ΕΛΤΑ «ειδοποίηση πληρωμής ασφαλιστικών εισφορών».

2. Με τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες. Στην ιστοσελίδα www.efka.gov.gr οι ασφαλισμένοι έχουν δυνατότητα πρόσβασης στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του Οργανισμού. Για την είσοδο απαιτείται πιστοποίηση του ασφαλισμένου με τη χρήση των κωδικών Τaxisnet και ΑΜΚΑ. Μετά την είσοδο παρέχονται σύντομες πληροφορίες με γενικό τίτλο «Με μια ματιά...» για την ασφαλιστική ικανότητα και τις οικονομικές εκκρεμότητες που έχουν δημιουργηθεί από 01.01.2017.

Από το μενού εργασιών «Ηλ. Υπηρεσίες» παρέχεται λίστα με τις υπηρεσίες. Στο πρώτο στάδιο εφαρμογής είναι διαθέσιμες οι εξής:
* Ατομικά στοιχεία: Απεικονίζονται τα προσωπικά στοιχεία του ασφαλισμένου, τα στοιχεία κατοικίας και επικοινωνίας όπως αυτά τηρούνται στο Μητρώο του Οργανισμού
* Στοιχεία κοινωνικής ασφάλισης: Συνοπτική απεικόνιση ιστορικού ασφάλισης (φορέας, έναρξη, λήξη, κ.λπ.)
* Υποχρεώσεις κοινωνικής ασφάλισης
* Το ιστορικό οφειλών από 01/01/2017
* Αντίγραφο της ειδοποίησης πληρωμής ασφαλιστικών εισφορών
* Πληροφορίες για τον τρόπο εξόφλησης
* Σύντομη πληροφόρηση για το ποσό ληξιπρόθεσμων ασφαλιστικών οφειλών έως 31/12/2016 και τον φορέα προέλευσης.

Σημειώνεται ότι το ειδοποιητήριο είναι ατομικό και περιλαμβάνει ασφαλιστικές εισφορές μόνο για το χρονικό διάστημα που αναφέρεται σε αυτό.

Από 01/01/2017 η καταβολή ασφαλιστικών εισφορών πραγματοποιείται μηνιαία, με καταληκτική ημερομηνία εμπρόθεσμης πληρωμής την τελευταία εργάσιμη ημέρα του επόμενου μήνα. Σε περίπτωση μη εμπρόθεσμης καταβολής οι εισφορές επιβαρύνονται με τις νόμιμες προσαυξήσεις. Το ειδοποιητήριο περιλαμβάνει στοιχεία εισοδήματος του έτους ελέγχου, ανάλυση της μηνιαίας εισφοράς, εκκρεμείς απαιτήσεις ή καταβολές, πίνακα πρόσθετων προσαυξήσεων ή μειώσεων και στοιχεία που απαιτούνται για την πληρωμή των εισφορών.

Στο πεδίο «Επιβαρύνσεις» αναφέρεται το ποσό που αναλογεί σε επιβάρυνση λόγω εκπρόθεσμης εξόφλησης εισφοράς. Στο πεδίο «Ληξιπρόθεσμες Εισφορές» αναφέρονται οι καθυστερούμενες εισφορές, μετά την 01/01/17, χωρίς τις αναλογούσες επιβαρύνσεις, οι οποίες θα εμφανίζονται στο πεδίο «Επιβαρύνσεις», μετά την εξόφλησή τους. Στο πεδίο «Πιστωτικό Υπόλοιπο» εμφανίζεται το συνολικό ποσό καταβολών που εκκρεμεί προς συμψηφισμό με επόμενη καταβολή. Στον πίνακα «Προσαυξήσεις - Μειώσεις» αναφέρονται ποσά που προσαυξάνουν ή μειώνουν τη μηνιαία εισφορά βάσει ειδικών διατάξεων. Οφειλές έως 31/12/2016 δεν περιλαμβάνονται στο ειδοποιητήριο.

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση ή πληροφορία, οι ασφαλισμένοι μπορούν να απευθυνθούν στον αρμόδιο ανταποκριτή, στο αρμόδιο περιφερειακό τμήμα ΕΦΚΑ, να καλέσουν το τηλεφωνικό κέντρο (1555) ή να επισκεφθούν τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του Οργανισμού στον ιστότοπο www.efka.gov.gr.

Ενδεχόμενη μεταβολή των ατομικών στοιχείων ή του ύψους εισφορών που περιλαμβάνονται στο ειδοποιητήριο αναρτάται άμεσα στον ατομικό λογαριασμό ασφαλισμένου στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες ΕΦΚΑ.
Ο ΑΜΚΑ και ο ΑΦΜ είναι υποχρεωτικά στοιχεία για κάθε συναλλαγή με τον Οργανισμό.

Αμεσα θα είναι διαθέσιμη και η πληροφόρηση του ασφαλισμένου για την ενεργοποίηση της ανάθεσης άμεσης χρέωσης λογαριασμού (πάγια εντολή) στην τράπεζα επιλογής του ενώ δρομολογείται η ανάρτηση του ασφαλιστικού ιστορικού και η χορήγηση της σχετικής πρόσβασης. Τα αντίγραφα των ειδοποιήσεων πληρωμής ασφαλιστικών εισφορών θα αναρτώνται κάθε μήνα και θα είναι διαθέσιμα για εκτύπωση.

Η πληρωμή των εισφορών πραγματοποιείται σε τράπεζες και ΕΛΤΑ με τη χρήση του κωδικού εντολής πληρωμής ο οποίος είναι ατομικός και χρησιμοποιείται για όσο χρονικό διάστημα ο ασφαλισμένος είναι υπόχρεος καταβολής εισφορών. Ο ίδιος κωδικός μπορεί να χρησιμοποιηθεί για ανάθεση πάγιας εντολής χρέωσης λογαριασμού σε τράπεζα επιλογής του.

http://www.tanea.gr/

Register and Claim Bonus at williamhill.com