Προειδοποίηση

JUser: :_load: Αδυναμία φόρτωσης χρήστη με Α/Α (ID): 261

Η τέταρτη πρόσκληση του τοπικού προγράμματος Leader Ηπείρου τρέχει μέχρι την Παρασκευή 17 Απρίλη.

Μέχρι την Παρασκευή 17 Απριλίου 2015 και ώρα 14.00 η υποβολή των προτάσεων, στο πλαίσιο της 4ης πρόσκλησης του τοπικού προγράμματος προσέγγισης Leader του Άξονα 4 του Προγράμματος «Αγροτικής Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007-2013 (ΠΑΑ)», της Αναπτυξιακής Ηπείρου ΑΕ-Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ.Βασικοί στόχοι του τοπικού προγράμματος της Ο.Τ.Δ. είναι οι ακόλουθοι:

•Στόχος 1: Παραγωγή προϊόντων ειδικής αναφοράς (ποιοτικά – πιστοποιημένα – ανταγωνιστικά) του πρωτογενή τομέα στις αγροτικές περιοχές.
•Στόχος 2: Ανταγωνιστικές βιοτεχνικές μονάδες (παραγωγή ποιοτικών ανταγωνιστικών προϊόντων με δυνατότητες εξαγωγών).
•Στόχος 3: Τουρισμός υψηλής ποιότητας και ειδικών μορφών. Επιδίωξη είναι η εξειδίκευση του τουρισμού και η παροχή υπηρεσιών υψηλής ποιότητας μέσω της δημιουργίας καταλυμάτων, χώρων εστίασης κλπ πολύ υψηλού επιπέδου, που να δένουν με το χώρο και την παράδοση, να σέβονται το περιβάλλον και να προσφέρουν υπηρεσίες και προϊόντα που να δένουν με την έννοια του αγροτουρισμού.
•Στόχος 4: Προστασία και ανάδειξη του φυσικού και οικιστικού περιβάλλοντος. Η αξιοποίηση του σπάνιου, μεγάλης οικολογικής αξίας φυσικού και οικιστικού περιβάλλοντος αλλά και η διαφορετικότητά του προσδίδουν προστιθέμενη αξία σε προϊόντα και υπηρεσίες και οδηγούν σε μία ευέλικτη και πολυσυλλεκτική τοπική οικονομία
•Στόχος 5: Ενίσχυση της απασχόλησης και της επιχειρηματικότητας με έμφαση στους νέους και τις γυναίκες.
•Στόχος 6: Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της βιωσιμότητας των επιχειρήσεων και των τριών τομέων της οικονομίας, δημιουργώντας διακριτή τοπική ταυτότητα στα προσφερόμενα αγαθά (προϊόντα και υπηρεσίες).
•Στόχος 7: Άρση της εγκατάλειψης και απομόνωσης των ορεινών οικισμών με διαμόρφωση κατάλληλων και ελκυστικών συνθηκών διαβίωσης και βελτίωση της ποιότητας ζωής του αγροτικού πληθυσμού.
•Στόχος 8: Αυτοτροφοδοτούμενη ανάπτυξη στην περίμετρο των δύο αστικών κέντρων (Ιωαννίνων και Ηγουμενίτσας). Σημαίνει υγιείς – βιώσιμες επιχειρήσεις, ανταγωνιστικά – ποιοτικά προϊόντα, δυνατότητες εξαγωγών, επαγγελματισμός, ώριμο επιχειρηματικό πνεύμα, χρήση των νέων τεχνολογιών, ανθρώπινο δυναμικό εκπαιδευμένο και γνώστη των νέων τεχνολογιών.

Μέσω της επίτευξης των ανωτέρω στόχων θα δοθεί στην περιοχή μια διακριτή τοπική ταυτότητα με παραγωγή ιδιαίτερα ποιοτικών προϊόντων, ανταγωνιστικών με δυνατότητες εξαγωγών και μια ολοκληρωμένη πολυσυλλεκτική αξιοποίηση του τουριστικού προϊόντος σε συνάρτηση με τα τοπικά παραγόμενα προϊόντα και λοιπές δραστηριότητες.Ο κεντρικός θεματικός άξονας του προγράμματος είναι η «Ανάδειξη της επιχειρηματικής ικανότητας μέσα από την ποιότητα των τοπικών προϊόντων, την εξειδίκευση των προσφερόμενων τουριστικών υπηρεσιών, την ποιοτικά στοχευόμενη βιοτεχνική παραγωγή και φυσικά την προστασία – προβολή – προώθηση των φυσικών, πολιτιστικών και αρχιτεκτονικών χαρακτηριστικών της περιοχής παρέμβασης».

πηγή: www.epirusgate.blogspot.gr

Register and Claim Bonus at williamhill.com