Δημιουργία προσβάσεων ατόμων με αναπηρία στις ακτές της Ηπείρου

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου,ενέκρινε  τη διενέργεια διαγωνισμού για την κατασκευή υποδομών για αυτόνομη πρόσβαση ατόμων με αναπηρία στη θάλασσα. Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 73.800 ευρώ και όπως ανέφερε ο Περιφερειάρχης, οι δύο παραλίες στις οποίες θα...
γίνει η σχετική εγκατάσταση θα υποδειχθούν από τους ίδιους, τους ανάπηρους.
Register and Claim Bonus at williamhill.com