Προειδοποίηση

JUser: :_load: Αδυναμία φόρτωσης χρήστη με Α/Α (ID): 263

JUser: :_load: Αδυναμία φόρτωσης χρήστη με Α/Α (ID): 264

JUser: :_load: Αδυναμία φόρτωσης χρήστη με Α/Α (ID): 261

Δύο (2) Γεωπόνους-ερευνητές θα προσλάβει το ΤΕΙ Ηπείρου

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων λήγει στις 18 ΙανουαρίουH Επιτροπή Εκπαίδευσης & Ερευνών του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Ηπείρου (ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ), για την υλοποίηση του υποέργου: «Ποιοτική και ποσοτική ανάλυση των εισροών των αποστραγγιστικών τάφρων στον Αμβρακικό και συμβολή τους στην ανάπτυξη της ανοξικής ζώνης» της πράξης: «Η Ανοξική Ζώνη του Αμβρακικού Κόλπου: Αποτύπωση, Επιπτώσεις και Διαχείριση», με κωδικό ΕΛΚΕ 712, που υλοποιείται στο πλαίσιο του ΕΟΧ 2009-2014 ΣΑΕ «075/8» (Ενάριθμος-κωδικός αριθμός Πράξης: 2015ΣE07580014) και υπεύθυνο τον Δρ. Τσιρογιάννη Ιωάννη, Επίκουρο Καθηγητή του Τμήματος Τεχνολόγων Γεωπόνων, προβαίνει στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων προς σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου δύο (2) Ερευνητών-Συνεργατών για τις ανάγκες του ανωτέρω υποέργου. Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων λήγει στις 18 Ιανουαρίου 2016, η συνολική αμοιβή, για την εκτέλεση του ανωτέρω έργου ανέρχεται στο ποσό των 8.000 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α και όλων των νόμιμων κρατήσεων). Η χρονική διάρκεια της απασχόλησης ορίζεται από την ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης μέχρι 31/07/2016, με δυνατότητα ανανέωσης εφόσον παραταθεί η υλοποίηση του έργου, έπειτα από αιτιολογημένη εισήγηση του Επιστημονικού Υπευθύνου της Πράξης και Απόφαση της Επιτροπής Εκπαίδευσης & Ερευνών του ΤΕΙ Ηπείρου. Για να διαβάσετε αναλυτικά την προκήρυξη, κάντε κλικ ΕΔΩ

Πηγή :  http://epirusgate.blogspot.gr

 

 

Register and Claim Bonus at williamhill.com