Μέχρι την Παρασκευή 15 Ιανουαρίου η υποβολή των δηλώσεων συγκομιδής οινοστάφυλων

Από το τμήμα Αμπέλου και Ελαίας του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, έγινε γνωστό ότι η ψηφιακή εφαρμογή για τη συμπλήρωση και υποβολή δηλώσεων συγκομιδής σταφυλιών οινοποιήσιμων ποικιλιών αμπέλου για το έτος 2015, θα λειτουργήσει μέχρι και την 15η Ιανουαρίου 2016. Επιπρόσθετα, για το...
ίδιο χρονικό διάστημα δίνεται η δυνατότητα υποβολής χειρόγραφων δηλώσεων συγκομιδής μόνο για όσα αμπελοτεμάχια παρουσιάζουν προβλήματα στο Αμπελουργικό Μητρώο και δεν δύνανται να διορθωθούν άμεσα.

Πηγή :  http://epirusgate.blogspot.gr

Register and Claim Bonus at williamhill.com