Προειδοποίηση

JUser: :_load: Αδυναμία φόρτωσης χρήστη με Α/Α (ID): 261

Περισσότεροι από 50.000 εκπαιδευτικοί θα καταθέσουν αιτήσεις για αναπληρωτές

Σήμερα ξεκινούν οι αιτήσεις των εκπαιδευτικών που ενδιαφέρονται να εργαστούν ως αναπληρωτές και ωρομίσθιοι σε Αθμια και Βθμια Εκπαίδευση. Το ενδιαφέρον των εκπαιδευτικών αναμένεται μεγάλο για ακόμη μια χρονιά σημειώνουμε ότι το προηγούμενο σχολικό έτος εγγράφηκαν στους πίνακες περισσότεροι από 50.000 εκπαιδευτικοί ενώ οι προσλήψεις των αναπληρωτών ξεπέρασαν τις 17.000.

Η καταληκτική ημερομηνία των αιτήσεων είναι η 7η Αυγούστου. Σημειώνουμε ότι ξ Αίτηση-Δήλωση υποβάλλεται σε μία οποιαδήποτε Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας (κλάδοι ΠΕ60 και ΠΕ70) ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (λοιποί κλάδοι) αυτοπροσώπως ή με νόμιμα εξουσιοδοτημένο πρόσωπο και αποτελεί ταυτόχρονα Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8 του ν.1599/1986.

Επισημαίνεται ότι είναι στην ευχέρεια των Προϊσταμένων των Δ/νσεων Εκπ/σης ο καθορισμός των ειδικότερων λεπτομερειών της διαδικασίας παραλαβής και καταχώρισης των αιτήσεων, κατά τρόπο που κρίνεται ως ο πλέον αποτελεσματικός για τη λειτουργία των υπηρεσιών και για την εξυπηρέτηση των υποψηφίων. Σε κάθε περίπτωση, οι εν λόγω λεπτομέρειες θα πρέπει να αναρτώνται στο διαδικτυακό τόπο της οικείας Δ/νσης καθώς και στον πίνακα ανακοινώσεων, για την ενημέρωση των υποψηφίων.

Ήδη κάποιες Διευθύνσεις Εκπαίδευσης έχουν προχωρήσει στην ανάρτηση οδηγιών για τις αιτήσεις και καλό είναι οι εκπαιδευτικοί να επισκεφτούν τους δικτυακούς τόπους των Διευθύνσεων πριν μεταβούν για τις αιτήσεις τους.

Παραθέτουμε τα όσα έχει ανακοινώσει η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Α Αθήνας:

Ώρες καταχώρισης των αιτήσεων 08.30-13.00 εφόσον έχει γίνει καταχώριση του ονόματός σας στη λίστα προτεραιότητας (η λίστα θα είναι ανοικτή μέχρι και τις 12.00). Οι ημερομηνίες κατάθεσης των αιτήσεων είναι αυτές που (θα) ορίζονται στη σχετική εγκύκλιο.

Βεβαιωθείτε ότι διαβάσατε προσεκτικά την εγκύκλιο των αναπληρωτών- ωρομίσθιων διότι αιτήσεις με ελλιπή δικαιολογητικά δεν θα γίνονται δεκτές.

Θα πρέπει να φροντίσετε έτσι ώστε η χειρόγραφη αίτηση να είναι συμπληρωμένη πριν την προσέλευσή σας στο χώρο ελέγχου. Κατά την προσέλευσή σας στη Διεύθυνση, θα περάσετε για έναν αρχικό έλεγχο των δικαιολογητικών σας από το τμήμα Αναπληρωτών & Ωρομίσθιων (στο 3 ο όροφο, αριστερή πόρτα).

Παρακαλούμε τα δικαιολογητικά σας να τα προσκομίσετε σε δυο αντίγραφα. Εξαιρούνται το αντίγραφο πτυχίου από ελληνικό Πανεπιστήμιο, το αντίγραφο ταυτότητας, και η φωτοτυπία του εκκαθαριστικού ή άλλου εγγράφου που πιστοποιεί το ΑΦΜ (το τελευταίο δικαιολογητικό απαιτείται μόνο από όσους υποβάλλουν πρώτη φορά αίτηση)

Δεν θα γίνει καταχώρηση για εκκλησιαστικά σχολεία δίχως την προσκόμιση του βιογραφικού σημειώματος.

Τόσο το βιογραφικό σημείωμα όσο και τη συστατική επιστολή (εφόσον διαθέτετε) για τα εκκλησιαστικά σχολεία, δεν χρειάζεται να τα προσκομίσετε σε δυο αντίγραφα. Πέρα από την τήρηση των ανωτέρω, συμβάλετε σημαντικά στην καλύτερη και ταχύτερη εξυπηρέτηση τόσο τη δική σας όσο και των υπολοίπων, αν έχετε ήδη αποφασίσει τις περιοχές προτίμησης σας.

Πηγή: http://www.newsbeast.gr/

Register and Claim Bonus at williamhill.com