Νέο επιδοτούμενο πρόγραμμα εργασίας για ανέργους εώς 29 ετών - Voucher Τουρισμού

Πόσο διαρκεί;

Το πρόγραμμα έχει διάρκεια 500 ωρών (80 ώρες θεωρία και 420 ώρες) και θα περιλαμβάνει θεωρητική κατάρτιση στις εγκαταστάσεις μας καθώς και πρακτική άσκηση στις συνεργαζόμενες επιχειρήσεις του δικτύου του ΚΔΒΜ Future Voice και ΚΔΒΜ ΠΡΟΟΔΟΣ.

Ποιο είναι το εκπαιδευτικό επίδομα;

Tο συνολικό εκπαιδευτικό επίδομα κάθε καταρτιζομένου, είναι 2.458€ για πτυχιούχος ΑΕΙ/ΤΕΙ, και 2.248€ για απόφοιτους υποχρεωτικής / δευτεροβάθμιας / μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Ποιος μπορεί να δηλώσει συμμετοχή;

Η δράση αφορά 8.000 άνεργους νέους, που έχουν κάρτα ανεργίας σε ισχύ, και είναι απόφοιτοι ΑΕΙ / ΤΕΙ (1.100 θέσεις) ή υποχρεωτικής / δευτεροβάθμιας / μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (6.900 θέσεις).

Ποιες επιχειρήσεις συμμετέχουν;

Ενδεικτικά αναφέρονται ξενοδοχειακές επιχειρήσεις, επιχειρήσεις τουριστικών καταλυμάτων, επιχειρήσεις σύνθετης τουριστικής ανάπτυξης, επιχειρήσεις συνεδριακού τουρισμού, επιχειρήσεις εκθεσιακού τουρισμού, τουριστικά γραφεία, αεροπορικές και ακτοπλοϊκές επιχειρήσεις, εταιρίες μεταφορών και επιχειρήσεις ενοικίασης αυτοκινήτων, επιχειρήσεις κρουαζιέρας, επιχειρήσεις επαγγελματικών σκαφών, λειτουργίας μαρινών, επιχειρήσεις επίγειας εξυπηρέτησης αεροσκαφών, καθώς και επιχειρήσεις εξυπηρέτησης των ανωτερω, μέλη ή μη του ΣΕΤΕ.

Με ενδιαφέρει! Τι πρέπει να κάνω;

Κάθε ενδιαφερόμενος για να δηλώσει συμμετοχή στο πρόγραμμα μπορει να συμπληρώσει την κατάλληλη αίτηση από αυτές που βρίσκονται στην αντίστοιχη σελίδα ή να προσέλθει στα γραφεία μας έως 30/7 με τα παρακάτω δικαιολογητικά:

• Δελτίο ταυτότητας
• Κάρτα ανεργίας σε ισχύ
• Εκκαθαριστικό οικονομικού έτους 2014
• Πτυχίο ΑΕΙ-ΤΕΙ-ΙΕΚ ή Απολυτήριο Λυκείου/Γυμνασίου
• IBAN λογαριασμού τράπεζας
• Βιογραφικό σημείωμα
• Tίτλο σπουδών αναγνωρισμένης σχολής τουριστικών επαγγελμάτων (αν υπάρχει)
• Πιστοποιητικά ξένων γλώσσών (αν υπάρχουν)
• Μεταπτυχιακό τίτλο (αν υπάρχει)

Τηλέφωνο/Διευθύνση γραφείου

Future Voice
Ζέρβα 42β, Ιωάννινα, 45333
Τηλ: 26510 20777
Κιν: 6972675657 (What's Up 6951905080 (Vodafone CU))
www.futurevoice.edu.gr

Register and Claim Bonus at williamhill.com