Γενικό Νοσοκομείο Χατζηκώστα

Προς Γενικό Νοσοκομείο

(Χατζηκώστα)  

Από Γενικό Νοσοκομείο

(Χατζηκώστα)

 Καθημερινές

Σάββατο

Καθημερινές 

Σάββατο 

6.15  06:45 6.30  07:10
6.30  07:20 6.50  07:45
6.50  07:45 7.10  08:10
7.10  08:15 7.35  08:40
7.35  08:45 8.00  09:10
8.00  09:15 8.25  09:40
8.25  09:45 8.50 10:10
8.55 10:15 9.20 10:40
9.20 10:45 9.45 11:10
9.40 11:15 10.05 11:40
10.10 11:45 10.35 12:10
10.35 12:15 11.00  12:40
10.55 12:45 11.20 13:05
11.25 13:15 11.50 13:40
11.50 13:45 12.15 14:10
12.10 14:15 12.35 14:40
12.40 14:45 13.05 15:10
13.05 15:15 13.30 15:40
13.25 ΠΡΟΣΟΧΗ 13.50 16:20
13.55  ΑΠΌ 14.15 17:40
14.20 ΣΤΑΘΜΑΡΧΕΙΟ 14.40 19:00
14.40 15:55 15.00 20:20
15.05 17:15 15.30 21:30
15.35 18:35 16.00  
16.05 19:55 16.30  
ΚΆΘΕ 30 ΛΕΠΤΑ 21:15 ΚΆΘΕ 30 ΛΕΠΤΑ  
ΚΑΙ 05 ΚΑΙ 0.35   ΑΚΡΙΒΩΣ ΚΑΙ 0.30  
ΕΩΣ   ΕΩΣ  
20.35   21.00  
21.05   21.30  
21.35   22.00  
22.05   22.25  
22.30   22.45  
Register and Claim Bonus at williamhill.com