Αμπέλια

 Προς Αμπέλια (Κόντσικα)

 Από Αμπέλια (Κόντσικα)

Καθημερινές  (μέσω Δωδώνης)

 06 : 30

13 : 55 ΜΕΣΩ Λ.ΔΩΔΩΝΗΣ

 07 : 30

14 : 25

Register and Claim Bonus at williamhill.com