Δρομολόγια Υπεραστικού ΚΤΕΛ Ιωαννίνων

Το IoanninaVoice.gr δεν ευθύνεται για τυχόν λάθη, παραλείψεις ή αλλαγές στα δρομολόγια.

Ιωάννινα - Αθήνα 

Ιωάννινα - Αθήνα  3:00 π.μ. εκτός Κυριακής | 9:00 π.μ. | 11:00 π.μ. | 15:30 μ.μ. | 18:00 μ.μ. (χρόνος ταξιδιού: 315 λ.)

Αθήνα - Ιωάννινα 7:00 π.μ. εκτός Κυριακής | 11:00 π.μ. | 15:30 μ.μ. | 18:00 μ.μ. | 21:00 μ.μ. εκτός Σαββάτου (χρόνος ταξιδιού: 315 λ.)

Σημείωση: Όταν υπάρχει αυξημένη κίνηση, θα εκτελούνται ΤΑΧΕΑ και κοινά όσα άλλα έκτακτα δρομολόγια χρειάζεται.

 Ιωάννινα - Θεσσαλονίκη

Ιωάννινα -  Θεσσαλονίκη KAΘΗΜΕΡΙΝΑ 8:00 π.μ. | 10:30 π.μ. | 13:00 μ.μ. | 15:15 μ.μ. | 18:15 μ.μ. (χρόνος ταξιδιού: 210λ)

Θεσσαλονίκη -  Ιωάννινα  9:00 π.μ. εκτός Κυριακής | 11:00 π.μ. μόνο Σάββατο | 12:30 μ.μ. | 15:30 μ.μ. | 17:30 μ.μ. | 19:30 μ.μ. (χρόνος ταξιδιού 210 λ.)

Σημείωση: Θα εκτελούνται μέσω Εγνατίας Οδού όσα άλλα έκτακτα δρομολόγια χρειάζεται.

Ιωάννινα - Πάτρα

Ιωάννινα - Πάτρα 9:45 π.μ. μόνο Παρασκευή | 12:30 μ.μ. μόνο Κυριακή | 14:45 μ.μ. Δευτέρα με Παρασκευή | 17:30 μ.μ. μόνο Κυριακή  (χρόνος ταξιδιού: 170 λ.)

Πάτρα - Ιωάννινα  9:00 π.μ. Δευτέρα με Παρασκευή | 12:30 μ.μ. μόνο Κυριακή | 14:45 μ.μ. μόνο Παρασκευή | 17:30 μ.μ. μόνο Κυριακή  (χρόνος ταξιδιού: 170 λ.)

Σημείωση: Το δρομολόγιο θα εκτελείται, εάν το επιτρέπουν οι καιρικές συνθήκες. Αθήνα θα τερματίζει, εάν υπάρχουν επιβάτες.

 Ιωάννινα - Καλαμάτα

Ιωάννινα - Καλαμάτα Παρασκευή και Κυριακή ΩΡΑ 10.00

Καλαμάτα - Ιωάννινα Δευτέρα και Πέμπτη ΩΡΑ 10.00

 Ιωάννινα - Τρίκαλα

Ιωάννινα - Τρίκαλα: 10:30 π.μ. Δευτέρα και Παρασκευή  | 15:00 μ.μ. Δευτέρα με Σάββατο | 18:30 μ.μ. μόνο Κυριακή  (χρόνος ταξιδιού 150 λ.)

Τρίκαλα -  Ιωάννινα: 11:00 π.μ. Κυριακής | 15:00 μ.μ. εκτός Κυριακής | 15:00 μ.μ. Δευτέρα με Κυριακή | 15:30 μ.μ. μόνο Κυριακή | 18:00 μ.μ. Δευτέρα και Παρασκευή (χρόνος ταξιδιού 120 λ.)

Ιωάννινα -Λάρισα- Βόλος

Ιωάννινα - Βόλος 15:00 μ.μ. Δευτέρα με Κυριακή (χρόνος ταξιδιού 260 λ.)

Βόλος - Ιωάννινα 13:00 μ.μ. Δευτέρα με Κυριακή (χρόνος ταξιδιού 260 λ.)

ΙΩΑΝΝΙΝΑ-ΛΑΡΙΣΑ  15:00 μ.μ. Δευτέρα με Κυριακή (χρόνος ταξιδιού 200 λ.)

ΛΑΡΙΣΑ-ΙΩΑΝΝΙΝΑ 14:00 μ.μ. Δευτέρα με Κυριακή (χρόνος ταξιδιού 200 λ.)

Ιωάννινα - Μέτσοβο

Ιωάννινα - Μέτσοβο Τρίτη 6:00 μ.μ. & 14:00 μ.μ. (χρόνος ταξιδιού 75 λ.)

Ιωάννινα - Ηγουμενίτσα

Ιωάννινα - Ηγουμενίτσα Δευτέρα εως Κυριακή 
9:00 π.μ. | 14:15 μ.μ. | 18:15 μ.μ. | 20:30 μ.μ. (χρόνος ταξιδιού 90 λ.)

Ηγουμενίτσα - Ιωάννινα Δευτέρα εως Κυριακή  

8:45 π.μ. | 14:00 μ.μ. | 17:30 μ.μ. | 20:30 μ.μ. (χρόνος ταξιδιού 90 λ.)

 

Ιωάννινα - ΛΑΜΙΑ 

ΙΩΑΝΝΙΝΑ-ΛΑΜΙΑ 10:30 μ.μ. Δευτέρα & Παρασκευή (χρόνος ταξιδιού 255 λ.)

ΛΑΜΙΑ-ΙΩΑΝΝΙΝΑ  16:00 μ.μ. Δευτέρα & Παρασκευή (χρόνος ταξιδιού 240 λ.)

Ιωάννινα - ΚΑΚΑΒΙΑ 

ΙΩΑΝΝΙΝΑ-ΚΑΚΑΒΙΑ 6:00 π.μ. εκτός Σάββατο & Κυριακή | 7:45 π.μ. μόνο Σάββατο & Κυριακή | 10:00 π.μ. | 12:00 μ.μ. εκτός Σάββατο & Κυριακή | 15:15 μ.μ. (χρόνος ταξιδιού 60 λ.)

ΚΑΚΑΒΙΑ-ΙΩΑΝΝΙΝΑ 9:00 π.μ. | 11:45 π.μ. | 14:30 μ.μ. εκτός Σάββατο & Κυριακή | 16:30 μ.μ.

 

Ιωάννινα - ΦΛΩΡΙΝΑ

ΙΩΑΝΝΙΝΑ-ΦΛΩΡΙΝΑ  16:00 μ.μ. κάθε Κυριακή  | 18:30 μ.μ. κάθε Παρασκευή  (χρόνος ταξιδιού 180 λ.)

Ιωάννινα - Κόνιτσα

Ιωάννινα - Κόνιτσα 5:30 π.μ. ΔΕΥΤΕΡΑ εως ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 13:00 μ.μ. ΔΕΥΤΕΡΑ εως ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 19:00 μ.μ. εκτός Σάββατο (χρόνος ταξιδιού 60λ.)

Κόνιτσα - Ιωάννινα 9:15 π.μ. ΔΕΥΤΕΡΑ εως ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 15:15 μ.μ. ΔΕΥΤΕΡΑ εως ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 20:15 εκτός Σάββατο (χρόνος ταξιδιού 60λ.)

Ιωάννινα-Αγρίνιο 

Ιωάννινα-Αγρίνιο: 8:00 μ.μ. Τρίτη & Πέμπτη | 13:00μ.μ. Δευτέρα έως Παρασκευή | 15:45 μ.μ. Παρασκευή & Κυριακή 

Αγρίνιο-Ιωάννινα: 6:30π.μ. Δευτέρα έως Παρασκευή | 13:45μ.μ. Τρίτη & Πέμπτη | 19:30 μ.μ. Παρασκευή & Κυριακή 

Ιωάννινα-Άρτα

Ιωάννινα-Άρτα: 6:30 π.μ. Δευτέρα έως Παρασκευή | 8:15 π.μ. Δευτέρα έως Παρασκευή | 9:00 π.μ. μόνο Σάββατο | 14:00 μ.μ. Σάββατο και Κυριακή | 15:15μ.μ.  Δευτέρα έως Παρασκευή | 15:45μ.μ. Κυριακή | 18:30μ.μ. Κυριακή | 20:15 μ.μ. Δευτέρα έως Παρασκευή (χρόνος ταξιδιού 75 λ.)

Άρτα-Ιωάννινα: 06:00 π.μ. Δευτέρα έως Παρασκευή | 9:00 π.μ. Σάββατο | 9:30π.μ. Δευτέρα έως Παρασκευή | 14:00 μ.μ. Σάββατο και Κυριακή | 15:00 μ.μ. Δευτέρα έως Παρασκευή | 18:30 μ.μ. Κυριακή | 20:30 μ.μ. Δευτέρα έως Παρασκευή | 20:45 μ.μ. Κυριακή (χρόνος ταξιδιού 75 λ.)

 

Ιωάννινα-Πρέβεζα

Ιωάννινα-Πρέβεζα: 08:45 π.μ. Δευτέρα έως Παρασκευή | 10:15 π.μ. Σάββατο και Κυριακή | 12:45 μ.μ. Δευτέρα έως Παρασκευή | 15:00μ.μ. Καθημερινά | 18:00μ.μ. Καθημερινά

Πρέβεζα-Ιωάννινα: 06:00π.μ. Δευτέρα έως Παρασκευή | 07:30 π.μ. Σάββατο και Κυριακή | 13:30 μ.μ. Καθημερινά | 18:30 μ.μ Καθημερινά  

 

 

Σταθμός Ιωαννίνων, τηλ. 26510 25014, 27442, 26211, 26286

Σταθμός Αθηνών, τηλ 210 5129363

Σταθμός Θεσσαλονίκης, τηλ 2310 595442

Register and Claim Bonus at williamhill.com