Βιβλιοθήκη Εταιρείας Ηπειρωτικών Μελετών (ΕΗΜ)

Βιβλιοθήκη Εταιρείας Ηπειρωτικών Μελετών (ΕΗΜ)

vivliothiki ehm

Η Βιβλιοθήκη της Εταιρείας Ηπειρωτικών Μελετών (ΕΗΜ) διαθέτει μια πλούσια συλλογή βιβλίων Ηπειρωτών συγγραφέων που αναφέρονται στον Ηπειρωτικό αλλά και στον Αλβανικό χώρο. Ακόμη, διαθέτει πολλά παλαιότυπα, καθώς επίσης και μια σειρά παλαιών περιοδικών.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Διεύθυνση : Παρασκευοπούλου 4
Τηλέφωνο : 2651-025233 / 24190
Fax : 2651-020980
Δικτυακός Τόπος: www.ehm.gr

Register and Claim Bonus at williamhill.com