Λοφίσκος

Λοφίσκος

Συνεχίζοντας προς το κεφαλοχώρι της περιοχής, το Γραμμένο, συναντάμε στα αριστερά το Λοφίσκο, ένα μικρό χωρίο χτισμένο πάνς σε λόφο. Κεντρική εκκλξσία του χωριού είναι αυτή "της Παναγίας" (Κοίμηση της Θεοτόκου) στην εορτή της οποίας (15 Αυγούστου) πανηγυρίζει και το χωριό. Είναι "βασιλκή" σταυρεπίστεγη και το δάπεδό της βρίσκετε αρκετά χαμήλότερα από το δάπεδο του περιβάλλοντος χώρου, αφου χρειάζεται να κατέβει κανείς κάμποσα σκαλιά για να μπει στο εσωτερικό της. Σύμφωνα με τον Στέφανο Μπέττη η εκκλησία αυτή πρέπει να χτίστηκε τπ 1745 και ήταν μάλλον μετόχι της ονομαστής Μονής Κύκκου που βρίσκεται στην Κύπρο.

Στο χωριό υπάρχει και μια δεύτερη μικρότερη εκκλησία αφιερωμένη στον Άγιο Νικόλαο.

Register and Claim Bonus at williamhill.com